Hit Count is 20108.


旅行日期: 2016/05/13

開心小天使

一早出發去孤兒院探訪。又一次番去Saint-Sophias Orphanage。我地今日會同最細嗰組小朋友玩。四個大人對三個小朋友(其餘翻咗學),佢地年齡介乎六至九歲。成個活動由一個負責人同一個義工翻譯幫手睇住。呢班小朋友年紀細吾識講嘢,暫時仲學緊點樣溝通,有啲有唐氏綜合症,亦有啲有行為障礙,手腳運動吾係好協調。我地會帶佢地行吓街同係公園玩吓。本來我地都擔心會吾會有溝通障礙,但原來一個笑容一個手勢已經可以表達一切。由起初佢地見到我地好似見鬼咁驚到喊,到後來又拍手又攬攬。雖然服務時間吾長但好深刻。睇相好似玩得好開心好和諧,但好多嘢係相機影吾到。肥蟲二幫位小朋友着鞋,比人扯頭髮又無端端比人打咗巴,見個小朋友笑笑口諗住幫佢着好啲衫點知比佢正臉吐口水…正當肥蟲一恥笑梗肥蟲二時,佢忽然比個小朋友一腳踢心口,咁都未算,扯頭髮呀,吐口水,佢都有份。

imageimage雖然整個探訪只有短短一日,但確切令我地明白到溝通不在乎語言。小朋友吾識表達自己,亦吾明白你講咩。佢開心會笑會手舞足蹈,吾開心會發牌氣會尖叫會喊。其實溝通好簡單,佢地咩都寫上臉上,只要你有心你一定睇到,比啲耐性佢地係會感受到你嘅關懷。我地其中一個服務嘅小朋友叫Natasha, 佢未到Saint-Sophias Orphanage前係吾識行,但而家只需偶爾要人扶。小朋友就好比一盆花,有足夠嘅養分加上小心栽種,佢地都可以茁壯成長。Natasha由吾識行到識行,除咗佢自己嘅努力仲有Saint-Sophias比到一個良好嘅地方佢發展,呢度有足夠嘅資源協助呢幾位小朋友,比佢地發揮最大潛能。

 

imageimageimageimageimageimageimageimage背包客資料

自從我倆在日本九州嘗試做了第一次背包旅客後,明瞭旅行不止玩樂,更在於與當地人及其他旅遊者的交流,自此便對背包旅遊深深着迷。不同於普通走馬看花的旅行團,背着背包平實走進社區、結識不同背景的朋友、了解彼此的故事。每次的背包遊,認識到的朋友往往成為旅程的亮點。是次旅程我們有機會接觸當地接待家庭、協作單位和受助人士。我們計劃當沙發客,入住莫斯科接待家庭。從中窺探當地人的日常生活,的相處中彼此可作文化上的交流,例如飲食和分享社會議題。我們亦認為在旅行的同時可回饋社會,履行世界公民的責任。在過程中,雙方互動建立互信,友誼非公式,往往出奇不以,卻深刻真摯。
旅遊貼士:
遊記分類 :
地區分類 :
俄羅斯
洗費:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.