s1338

SeRam馬里大飛之旅

背包客資料

SeRam馬里大飛之旅
普遍香港人認為馬爾代夫只有「陽光與海灘」和各種水上活動,我們期望領略馬爾代夫風光的旅遊業背後,當地環保問題及平民百姓的生活和文化的模樣。此次旅程中,我們透過探訪及了解當地垃圾問題及回收行業,及與當地人的交流和不同活動,藉此推廣環保概念及體驗當地及文化:日常生活、飲食習慣、語言、體育及歌舞等,打破固有刻板印象。
2016-06-07
IMG_0706_resize
有機也可以在地 | 馬爾代夫
馬爾代夫,四面環海。全國暖化危機下,國民環保意識提高,紛紛選用有機產品,實行全國上下出一分力。透過Facebook 聯繫,我們參觀了首都馬里一家有機農產品商店。
2016-06-08
IMG_0913_resize
失落沙洲,在珊瑚海中尋回慢活,尋回愛 | 馬爾代夫
放低相機,放低急切嘅心態,一次學習慢活嘅好開始;浮潛於海中白骸與色彩之間,只寄望日後「深埋珊瑚海」嘅,只會係「愛」,唔再係「無奈」。
2016-06-09
IMG_0804_resize
馬爾代夫的宗教習俗和禁忌 | 馬爾代夫
馬爾代夫是一個信奉伊斯蘭教的國家,因此亦會有其宗教習俗和禁忌。
分類 : 傳統習俗 奇遇歷程 識飲識食
2016-06-10
FHD0125aa_resize
塞翁失馬記(上) | 馬爾代夫
話說我哋攞左部航拍機去馬爾代夫,諗住試下影一啲高空shots。喺今日一個風和日麗嘅早上,我就拎左部機去海邊飛...
分類 : 友情交流 奇遇歷程
IMG_1535_resize
爭非真 | 馬爾代夫
哪管魚獲魚餌益損,此刻心懷萬物,神通天地,哪怕有勾無勾,即管願者上釣——
2016-06-11
13444534_10206685729282108_847780075_n_resize
塞翁失馬記(下) | 馬爾代夫
話說不見了航拍機,回到民宿後才發現原來手機也不見了。
分類 : 友情交流 奇遇歷程
2016-06-12
Screen Shot 2016-06-12 at 11.40.06 PM_resize
馬里交通趣聞 | 馬爾代夫
馬里,馬爾代夫嘅首都,係一個豆潤咁細嘅島,但係已經比大多數馬爾代夫嘅島大,亦係少數馬爾代夫有比較多車嘅島。 本來以為澳門已經係數一數二道路較窄嘅地方,估唔到馬里呢度嘅橫街窄巷多同窄到你唔信。
分類 : 城市地標 奇遇歷程 文化娛樂
13444179_10206698690526131_503706303_n
舌尖上的馬爾代夫 | 馬爾代夫
想知去馬爾代夫食咩好? 入黎睇下啦!
分類 : 識飲識食